home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      


Afvalinzameling

Om de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval op de beste manier aan te pakken bundelt ILvA de krachten van 15 gemeenten.

Zo staat ILvA in voor de inzameling van GFT, restfractie, grof huisvuil, papier, glas, PMD en snoeihout. ILvA zorgt ervoor dat de ingezamelde fracties bij de juiste recyclage- of verwerkingsbedrijven terechtkomen. Voor dit alles kan ILvA rekenen op de dagelijkse inzet van 260 medewerkers die zo'n 32 rondes per dag afleggen.

Bovendien verzorgt ILvA de exploitatie van 15 recyclageparken. Inwoners van het werkingsgebied zijn er welkom met verschillende afvalstoffen. Het gaat hier in hoofdzaak om recycleerbaar materiaal.
In samenspraak met de gemeenten past ILvA voor het inzamelen van afval in het hele werkingsgebied éénzelfde diftarsysteem toe waarbij het principe “de vervuiler betaalt” wordt gehanteerd.

Dit komt neer op het verhogen van de rechtstreeks te betalen prijs voor de inzameling en de verwerking van uw afval. Hoe minder afval u produceert, hoe minder u moet betalen.

Stickers en vuilniszakken kunnen verkregen worden bij de lokale handelaars.