home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Fracties

Het recyclagepark is een verzamelplaats voor recycleerbare materialen, die van daaruit naar verschillende verwerkers worden vervoerd. Op de recyclageparken worden momenteel meer dan 20 fracties huishoudelijk afval selectief ingezameld.

Hieronder vindt u een overzicht met de afvalsoorten die toegelaten zijn op het recyclagepark. De nummering van de aan te brengen fracties komt overeen met de nummering op het overzichtsplan van elk recyclagepark.

Aan te brengen fracties:

 1. Gekleurd glas
 2. Wit glas
 3. Vlak glas
 4. Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
 5. Isomo
 6. Motorolie
 7. Textiel en leder
 8. PMD
 9. Steenpuin en beton (bakstenen, beton tegels en plaatjes, dakpannen, betonafval zoals chape en mortel, zand en steenstof, aardewerken zoals kruiken, grote betonblokken (al dan niet met betonijzer), aarde en vergelijkbare zaken)
 10. Bouw- en sloopafval
  1. Inert materiaal (steenachtig afval)
  2. Asfalthoudende materialen (roofing, dak- of muurbedekkingen)
 11. Cementgebonden-asbesthoudend afval (eterniet, golfplaten met asbest, dakleien en buizen met asbest, asbestcement, ... )
 12. Grond
 13. Frituurolie / fondueolie
 14. AEEA-boxen
 15. AEEA-witgoed
 16. AEEA-koel en vries
 17. Snoeihout
 18. Wortels
 19. Gras
 20. Schroot
 21. Autobanden
 22. Papier en karton
 23. Grof huisvuil
 24. Batterijtjes
 25. Hout
 26. Kunststoffolies
 27. Kunststof bloempotjes en plantentrays
 28. Autobatterijen
 29. Harde kunststof

Hieronder vindt u een overzicht met afvalstoffen die niet toegelaten zijn op het recyclagepark.

 • Gesloopte elektrische toestellen of losse onderdelen
 • Banden van vrachtwagens of tractors
 • Vervuilde grond
 • Groente- en fruitafval
 • Verpakkingschips, fruit- of vleesschaaltjes
 • Vleesverpakkingen
 • Behangpapier
 • Carbonpapier
 • Niet-herbruikbare kleding of schoeisel
 • Huisvuilzakken of wat daar in hoort
 • Autowrakken (bel 02/778 64 62 of www.febelauto.be )
 • Gasflessen (bel 02/581 09 32 of www.febupro.be)
 • Munitie en springtuigen (bel politie)
 • Vuurwapens (bel politie)
 • Asbest niet behorend tot “cementgebonden asbest”
 • Stookolietanks (bel Informazout 078/15 21 50 of www.informazout.be )
 • Slachtafval of kadavers (bel Rendac 053/64 02 34)
 • Bedrijfsafval niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval

In de brochure ‘Het recyclagepark’ kan u meer informatie vinden over de verschillende afvalsoorten waarmee u terecht kan op de recyclageparken en welke regels u er in acht moet nemen. U vindt er ook tips voor minder afval en nuttige informatie over uw recyclagepark.