home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

KMO’s en zelfstandigen

Zelfstandigen en KMO's kunnen ook terecht op de ILvA-recyclageparken op twee voorwaarden:

  • de aanvoer van bedrijfsafval is beperkt tot afvalstoffen die naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen bij de normale activiteiten van een particulier gezin. Bedrijfsafvalstoffen eigen aan uw productieproces die hetzij overmatig worden geproduceerd, hetzij door een huishouden ook niet worden aangevoerd, kunnen dus niet worden aanvaard.
  • de zelfstandige of KMO heeft een KMO-kaart aangevraagd, betaald en ontvangen van ILvA.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van een KMO-kaart kan via de volgende kanalen:

  • telefonisch op het nummer 053/85 85 45
  • via email op KMO@ilva.be met vermelding van bedrijfsnaam, officieel vestigingsadres, facturatieadres, Nace-code en BTW-nummer. Vermeld ook de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.

U ontvangt op het opgegeven vestigingsadres een betalingsuitnodiging voor de resterende begonnen kwartalen van het lopende kalenderjaar, aan € 10 per kwartaal.

Hiervoor krijgt u na elk kwartaal een factuur betreffende de op het recyclagepark betaalde bezoeken.

Het betreft dus geen betalingsuitnodiging, maar een officieel bewijs dat u heeft betaald voor verwijdering van uw afval. Deze factuur kan u voorleggen aan de administraties waarvoor u dit interessant lijkt.

Het betalen van de € 10 per kwartaal ontheft u geenszins van het vergoeden van de aanvoer van afvalstoffen op het recyclagepark. Het betreft een louter administratieve vergoeding voor het gebruik van de KMO-kaart en het ontvangen van de facturen.

In het laatste kwartaal ontvangt u een betalingsuitnodiging voor het volgende kalenderjaar (€ 40).