home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Tips voor een vlot bezoek

 • Sorteer uw afval op voorhand reeds per soort. Zo voorkomt u onnodig heen- en weergeloop en geraakt u vlot en op een correcte manier van de verschillende afvalsoorten af. De inrichting van elk recyclagepark vindt u terug op het overzichtsplan.
 • Bij aanwezigheid van niet-recycleerbaar afval wordt gerekend aan het volle tarief. U kunt, na het leveren van het niet-recycleerbare afval, het recyclagepark direct weer binnenrijden om het recycleerbare afval te deponeren. Op die manier kunt u in één rit al uw afval kwijt zonder uw korting voor recycleerbaar afval te verliezen.
 • Op het recyclagepark is de definitie van wat mag worden aangeboden bij het grofvuil strikter dan aan huis. Grofvuil moet op het recyclagepark voorgesorteerd worden in hout, metaal, harde kunststoffen en de brandbare, niet-recycleerbare fractie van het grofvuil. Net zoals de inzameling aan huis worden op het recyclagepark geen voorwerpen bij het grofvuil toegelaten  die in een huisvuilzak kunnen!
 • Zowel voor uzelf als voor het personeel is het een stuk aangenamer wanneer u ten laatste een kwartier vóór sluitingstijd langskomt. Zo heeft u nog alle tijd om rustig uw afval in de juiste containers te plaatsen.

Wat is recycleerbaar? Wat is niet-recycleerbaar?

Recycleerbaar

 • AEEA (elektr. huishoudtoestellen): enkel volledige niet gesloopte toestellen
 • Auto-, motor- & fietsbanden (géén vrachtwagen- of tractorbanden)
 • Glas: flessen, bokalen, vlak glas
 • Grof huisvuil: enkel zuiver metaal of hout (let op: te deponeren bij Hout of Schroot)
 • Grond: niet vervuilde, zuivere grond
 • Hout: zuiver, niet rot hout
 • Bak- & frituurolie
 • Motorolie
 • Piepschuim (isomo): grote, zuivere, witte stukken
 • KGA (Klein en Gevaarlijk Afval)
 • Kunststoffolie: alle soepele verpakkingsfolie (bezemschool)
 • PMD: alles wat in de blauwe zak mag
 • Schroot: metalen
 • Steenpuin: steenafval, bakstenen, metselwerk, tegels
 • Snoeiafval: wortels, struiken, heesters, takken.
 • Tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren (geen keukenafval)
 • Bloempotten in kunststof
 • Textiel, leder: herbruikbare kleding, schoeisel, linnen

Niet-recycleerbaar

 • Grof huisvuil: enkel het onzuiver hout of metaal
 • Glas: vervuild serreglas, spiegels, glazen siervoorwerpen, pyrex
 • Bouwafval: gipsplaten, asbestproducten, cellenbeton (Ytong, Poroton), afgekapt pleisterwerk, verharde zakken cement, roofing, golfplaten, plastic
 • Hout: geperst karton (unalit), spoorwegbielzen, vezelplaten