home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalpreventie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Ladder van Lansink


Ladder van Lansink

De stijgende welvaart en de consumptiemaatschappij staan haaks op de groeiende afvalberg. Hoog tijd dus dat we bewust omgaan met ons afval en ons consumptiegedrag in vraag stellen.

De ladder van Lansink geeft de verschillende mogelijkheden aan om met afval om te gaan, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier.

De ladder bestaat uit de volgende sporten:

1. Afvalpreventie
Voorkomen van afval staat uiteraard bovenaan de ladder. Wat er niet is, moet ook niet weg. Het is veel gemakkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker om afval te voorkomen. Zowel de selectieve inzameling als de verwerking van de verschillende soorten afval zijn dure activiteiten. Dit is het enige middel dat de afvalberg echt doet terugdringen.

2. Hergebruik
Indien afval toch onvermijdelijk is, wordt er best zoveel mogelijk hergebruikt. Hergebruik verlengt de levenscyclus van een product (of de verpakking). Zo wordt het minder snel afval en zorgen we dat tijdelijk minder afval ontstaat. Bijvoorbeeld kiezen voor oplaadbare batterijen, glazen flessen. Bruikbare producten kunnen terug gebracht worden naar de kringwinkel.

3. Sorteren en recycleren
Recycleren is het bewerken en verwerken van afvalstoffen zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Bij recyclage gaat men dus de grondstof hergebruiken. Denk maar aan recyclage van papier, glas, PMD, schroot, GFT, ...

4. Verbranden
Afval dat niet in aanmerking komt voor bovenstaande oplossingen, wordt verbrand in moderne, aangepaste installaties met energierecuperatie. Met de warmte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit aangemaakt. Zo kent het restafval nog een nuttige toepassing.

5. Storten
Helemaal onderaan de ladder staat storten. Deze manier van afvalverwerking is absoluut te mijden en mag dus slechts toegepast worden indien voorgaande systemen niet mogelijk zijn.<< Terug