home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalpreventie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Thuiscomposteren


De Basisregels.

Zoals de meeste levende wezens hebben de afbraakorganismen in de compost behoefte aan voedsel, vocht en zuurstof. Met die behoeften moeten we als composteerder voortdurend rekening houden. Goede composteeromstandigheden krijgen we door voortdurend een evenwichtige verhouding na te streven van zogenaamde ìgroene îen ìbruine îmaterialen. Beide materiaalsoorten worden zoveel mogelijk afwisselend aan de compost toegevoegd.

Groen materiaal omvat de gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen met een zachte structuur die veel vocht en voedingselementen bevatten.

Bruin materiaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming doorheen de compost. Voorbeelden van bruin materiaal zijn houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken,stro,dennennaalden, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren... Hebt u te weinig bruin materiaal dan kunt u op het containerpark terecht voor gratis houtsnippers.

Om het composteringsproces goed te laten verlopen is het belangrijk regelmatig te beluchten om lucht in het systeem te brengen en zo de organismen van voldoende zuurstof te voorzien. Een composthoop of compostbak kunt u het eenvoudigst beluchten door middel van een riek. Ook bij gebruik van een compostvat is dit mogelijk. Een handiger middel om een compostvat te beluchten is de beluchtingsstok, een stevige metalen stok met onderaan een driehoekig plaatje.

Voor meer info over thuiscomposteren kunt u steeds terecht bij de milieudienst van uw gemeente. Indien nodig brengt die u in contact met een compostmeester in uw buurt. Ook op het internet kunt u terecht voor info op www.vlaco.be of op www.ovam.be.Hier kunt u diverse brochures bestellen of downloaden. Kijk ook eens op de webstek van uw eigen gemeente.<< Terug