home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalverwerking AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Afvalverwerking

ILvA tracht samen met de gemeenten het afval van de regio te beheren op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier.

Daarom zamelt  ILvA selectief diverse afvalsoorten in aan huis en op het recyclagepark met de bedoeling afval gescheiden te houden zodat dit optimaal gerecycleerd kan worden.

De ingezamelde fracties komen terecht in de recyclage-industrie. Daar worden ze op een ecologisch en economisch verantwoorde manier verwerkt tot nieuwe producten of grondstoffen.

Voor de verwerking van het Groente-, Fruit-, en Tuinafval beschikt ILvA over een eigen composteringsinstallatie te Schendelbeke. De GFT-installatie werd ontworpen om de organische en composteerbare fractie van het huisvuil uit de afvalberg te houden. De installatie is zo gebouwd dat het jaarlijks 45.000 ton groente-, fruit en tuinafval kan verwerken tot kwaliteitscompost.


Het restafval dat niet in aanmerking komt voor recyclage wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven van IVBO (Brugge) of IVM (Eeklo). Omwille van de grote hoeveelheden wordt het opgehaalde afval eerst naar het overslagstation gebracht om er overgeladen te worden in grotere containers voor de afvoer naar de verwerkers.

ILvA beschikt ook over een deponie te Vlierzele. Hier worden de recyclageresidu’s van papier en textiel gestort, net als de assen afkomstig van de huisvuilverbrandingsovens. Tot zolang er onvoldoende verbrandingsovens zijn in Vlaanderen, worden ook bedrijfsafvalstoffen aangevoerd die qua samenstelling overeenstemmen met huishoudelijke afval.

Bij de bouw van de stortput te Vlierzele is voldaan aan de meest strenge milieunormen zodat het vervuilde afvalwater niet in de bodem terecht kan komen. Het regenwater dat in de stortput valt wordt opgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie waar het biologisch en fysisch gezuiverd wordt. Eens de stortput afgedekt is wordt het gevormde biogas gerecupereerd en gebruikt voor de productie van elektriciteit.