home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalverwerking AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Verbrandingsoven

Een deel van het huishoudelijk afval kan door de samenstelling niet gerecycleerd of hergebruikt worden. Deze restfractie van het huishoudelijk afval verdwijnt in de gele huisvuilzak.

De gele huisvuilzakken, afkomstig van de meer dan 140.000 huisgezinnen van het werkingsgebied, worden verbrand in de huisvuilverbrandingsinstallaties van I.V.B.O te Brugge en I.V.M. te Eeklo. De verbrandingsassen worden, voor zover zij niet als nieuwe grondstof kunnen worden gebruikt, geborgen op de deponie te Vlierzele.

De verbrandingsinstallaties van I.V.B.O. en van I.V.M., met energierecuperatie en een doorgedreven zuiveringsproces, laten toe het afval te verwerken zonder negatieve gevolgen voor mens en milieu.

  • De rookgassen worden gereinigd in verschillende stappen (elektrische zowel als chemische reiniging), waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen tot een absoluut minimum is herleid.
  • De rookgassen die vrijkomen na verbranding worden in stoomketels afgekoeld. Met de warmte die hierbij wordt onttrokken, wordt stoom geproduceerd. Met de energie van de stoom wordt elektriciteit geproduceerd.
  • De vaste reststoffen (schroot, vliegassen en stofdeeltjes die uit de rook verwijderd werden) worden zo nodig verder behandeld en afgevoerd naar hiervoor vergunde stortplaatsen.

Voor meer informatie over de werking van een verbrandingsoven: www.ivmafvalbeheer.be.

 

verbrandingsoven van I.V.B.O. in Brugge