home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Raad van Bestuur 13 september 2016

Aanwezig :
A- aandeelhouders:
-  voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr. Caro­line De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, Kristof  Devos, mevr. Cathy Grysolle, dhrn. Paul Stockman, Geert Verdoodt.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
-  voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.
-  voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Ellen Elaut.                          
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
-  voor de stad Geraardsbergen : dhr. Karel De Moyer.
-  voor de gemeente Haaltert : mevrn. Astrid De Winne, Lisa Houtman.
-  voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
-  voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Lode Dekimpe.
-  voor de gemeente Lede : dhrn. Erik Vandormael, Peter Venneman.
-  voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol, mevr. Rita Triest.
-  voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Wouter Vande Winkel, Freddy Van Eeckhout.
-  voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen, dhr. Jan Martens.
-  voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
-  voor de stad Zottegem : mevr. Claudine Placke.
 
B-aandeelhouders :
-  voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, mevrn. Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Greet De Troyer, Phaedra Van Keymolen.
 
Leden met raadgevende stem : dhrn. Jean Paul Martin, Filip Michiels, Bart Ottoy, Lander Van Leuven.
 
Ingrid Depessemier, wnd.-directeur, Henk Geeroms, adviseur, secretaris.
 
Verontschuldigd : dhr. Bart Blommaert, mevrn. Sarah De Backer, Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn, dhrn. Dirk Janssens, Yves Lerminiaux, Ignace Verhaegen.
 
----------------------------
 
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 16/04 dd. 28 juni 2016.
 
Het verslag van de vergadering 16/04 dd. 28 juni 2016 wordt zonder opmerkingen goed­ge­keurd.
 
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanvraag tot huur van het magazijn door de kringloopwinkel Teleshop.
 
Een deel van de COPLAC-site wordt verhuurd aan de kringloopwinkel Teleshop.
 
2.2. Stand van zaken textielinzameling.
 
Er wordt meegedeeld dat het exclusief toekennen van de textielinzameling aan de kringloop­winkels pas kan nadat de nieuwe regelgeving op de overheidsopdrachten van kracht is.
 
Tegelijk wordt beslist de opdracht tot het verwerven en verwerken van textiel niet te gunnen
 
 
 
2.3. Goedkeuren uitbreidingswerken CNG-installatie.
 
De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord met het uitbreiden van het CNG-tankstation en de administratie wordt de opdracht gegeven de concrete investeringen en de kostprijs ervan aan de bestuursorganen ter goedkeuring over te maken.
 
3. Administratie.
3.1. Gunnen van het leveren en plaatsen van nieuwe ICT-infrastructuur.
 
De levering en plaatsing van de nieuwe ICT-infrastructuur wordt gegund aan IT1 BVBA, met adres te 9200 Baasrode, Steenkaaistraat 14, op basis van alle bepalingen van het bestek en op alle elementen van de door deze firma gedane bieding, voor de prijs van € 160.349,31.
 
4. Afvalinzameling.
4.1. Gunnen van het leveren van brandstoffen.
 
De levering van brandstof voor voertuigen en voor de machines in de periode van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 wordt gegund aan Van Driessche BVBA, met adres te 9470 Denderleeuw, Wellestraat 4-6, op basis van alle bepalingen van het bestek en van de door dit bedrijf gedane bieding.
 
4.2. Goedkeuren van het bestek voor de aankoop van 14 GFT-ophaalwagens.
 
Het bestek voor de levering van 14 GFT-ophaalwagens in twee percelen wordt goedgekeurd en de administratie krijgt de opdracht voor het gunnen van deze levering een open offerteaan­vraag met Europese bekendmaking te doorlopen.
 
4.3. Goedkeuren van het bestek voor de aankoop van 3 huisvuilophaalwagens.
       
Het bestek voor de levering van 3 huisvuilophaalwagens voor papier en karton op CNG wordt goedgekeurd en de administratie krijgt de opdracht voor het gunnen van deze levering een open offerteaanvraag met Europese bekendmaking te doorlopen.
 
4.4. Goedkeuren van het bestek voor de aankoop van een walking floor oplegger .
 
Het bestek voor de levering van een oplegger walking floor, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt de opdracht voor het gunnen van deze levering een open offerteaanvraag met Belgische bekendmaking te doorlopen.
 
4.5. Goedkeuren van het bestek voor de levering van huisvuilzakken.
 
Het bestek voor de levering van huisvuilzakken uit polyethyleen voor de periode 1 ja­nuari 2017 tot 31 december 2019, samen met de bijbehorende raming à € 600.000 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open offertevraag met Europese be­kendmaking te doorlopen.
 
4.6. Goedkeuren van het bestek voor de levering van PMD-zakken.
 
Het bestek voor de  levering van PMD-zakken uit polyethyleen voor de periode 1 ja­nuari 2017 tot 31 december 2019, samen met de bijbehorende raming à € 280.000 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open offertevraag met Europese be­kendmaking te doorlopen.
 
 
 
 
 
5. Afvalverwerking.
5.1. Stand van zaken van het bouwen en exploiteren van een nieuwe GFT-composte­ringsinstallatie.
 
De bouwwerken voor de nieuwe starten op 19 september 2016, als gevolg waarvan de opstart van de installatie is gepland 20 september 2017, en de instal­latie volledig operationeel zal zijn op 20 december 2017, zo wordt meegedeeld.
 
5.2. Goedkeuren van het bestek voor de verwerving en verwerking van houtafval.
 
Het bestek voor de verwer­ving en verwerking van het in de periode 1 januari 2017 tot 31 december 2017 op de ILvA-recyclageparken ingezamelde hout wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding met Europese be­kendmaking te doorlopen.
 
5.3. Goedkeuren van het bestek voor de verwerving en verwerking van tuinafval.
 
Het bestek voor de verwer­ving en verwerking van het in de periode 1 januari 2017 tot 31 december 2017 op de ILvA-recyclageparken ingezamelde tuinafval wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding te doorlopen.
 
6. Milieu algemeen.
6.1. Voorstel tot coördinatie en aanvulling van de stedelijke en gemeentelijke politiere­gle­menten betreffende de inzameling van huishoudelijk afval.
 
De administratie krijgt opdracht de steden en gemeenten te vragen, voor zover dit nog niet het geval is, aanpassingen in het reglement te willen invoeren betreffende het gebruik van het recyclagepark en de aanbieding van de restfractie.