home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 11 oktober 2016

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter,
dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck,  B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevrn. M. Duwyn, L. Goosens,  dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhr. P. Venneman, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, I. Depessemier, adj. directeur, H. Geeroms, adviseur, secretaris.
 
Verontschuldigd : - .
 
--------------------
 
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2016/12 en 2016/13 dd. 23 augustus en 7 september 2016.
 
De notulen van de vergadering 2016/12 en 2016/13 dd. 23 augustus en 7 september 2016 worden zonder opmerkingen goed­ge­keurd.
 
2. ILvA als vereniging.
2.1. Stand van zaken indiensttreding Algemeen Directeur.
 
Er wordt meegedeeld dat de algemeen directeur per 1 oktober 2016 in dienst is getreden.
 
3. Afvalverwerking.
3.1. Stand van zaken GFT-composteringsinstallatie.
 
Er wordt meegedeeld dat zich sinds de jongste vergadering van de bestuursorganen geen enkel nieuw feit betreffende de bouw van de GFT-composteringsinstallatie heeft voorgedaan.
 
4. Personeel.