home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 15 november 2016

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter,
dhrn. B. Blommaert, M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck,  B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhr. P. Deneyer, mevrn. M. Duwyn, L. Goosens,  dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.
 
Verontschuldigd : mevr. M. Buydens, dhr. L. Dekimpe.
 
--------------------
 
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2016/14 dd. 11 oktober 2016.
 
De notulen van de vergadering 2016/14 dd. 11 oktober 2016 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.
 
2. ILvA als vereniging.
2.1. Bespreken bevoegdheden Bestuursorganen.
 
De Raad van Bestuur wordt voorgesteld het bedrag van de aankopen van werken, goederen en diensten, zoals gedelegeerd aan het Directiecomité, te verhogen van € 25.000 exclusief BTW tot € 250.000 exclusief BTW.
 
2.2. Vastleggen vergaderkalender.
 
De vergaderkalender voor het jaar 2017 wordt vastgelegd.
 
3. Afvalinzameling.
3.1. Gunnen levering van een oplegger walking floor.
 
De opdracht tot levering van een oplegger walking floor wordt gegund aan NV ATS, met adres te 9320 Erembodegem, Industrielaan 33, voor de prijs van € 68.600 (excl. BTW), op basis van alle bepalingen van het bestek en van de door deze firma gedane bieding en er wordt ingegaan op het bod voor de oude oplegger van € 7.000 (excl. BTW).
 
3.2. Voorakkoord verwerkingsprijs GFT.
 
De administratie wordt opdracht gegeven een financiële meerjarenplanning op te maken voor 2019-2020-2021, op basis waarvan de bestuursorganen kunnen beslissen tot een eventuele verhoging van retributies of bijdragen.
 
4. Personeel.