home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Raad van Bestuur 13 december 2016

Aanwezig :

A-aandeelhouders :

- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr. Caroline De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, Kristof Devos, mevr. Cathy Grysolle, dhrn. Paul Stockman, Geert Verdoodt.

- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.

- voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.

- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Ellen Elaut, dhr. Dirk Janssens.

- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.

- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn.

- voor de gemeente Haaltert : mevrn. Astrid De Winne, Lisa Houtman.

- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens.

- voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Lode Dekimpe.

- voor de gemeente Lede : dhr. Erik Vandormael.

- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol, mevr. Rita Triest.

- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout.

- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen.

- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.

- voor de stad Zottegem : mevrn. Sandra De Roeck, Claudine Placke.

 

B-aandeelhouders :

- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, mevr. Hilde De Sutter.

 

Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Filip Michiels, Lander Van Leuven.

 

Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.

 

Verontschuldigd : mevr. Greet De Troyer, dhr. Jan Martens, mevrn. Phaedra Van Keymolen, Patricia Van Ruyskensvelde, dhrn. Wouter Vande Winkel, Ignace Verhaegen, mevr. Jannick Violon.

 

----------------------------

 

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 16.06 dd. 18 oktober 2016.

 

Het verslag van de vergadering 16.06 dd. 18 oktober 2016 wordt zonder opmerkingen goed­ge­keurd.

 

2. ILvA als vereniging.

2.1. Bespreken bevoegdheden Bestuursorganen.

 

Het bedrag van de aankopen van werken, goederen en diensten, zoals gedelegeerd aan het Directiecomité, te verhogen van € 25.000 exclusief BTW tot € 250.000 exclusief BTW en de statuten in die zin aan te passen.

 

2.2. Vastleggen vergaderkalender.

 

De vergaderkalender voor het jaar 2017 wordt vastgelegd.

 

 

 

3. Afvalinzameling.

3.1. Gunnen levering van huisvuilzakken.

 

De opdracht tot het leveren van huisvuilzakken wordt niet gegund en de directie krijgt opdracht om onderhandelingen te starten via een BAFO.

 

3.2. Gunnen levering van PMD-zakken.

 

De opdracht tot het leveren van PMD-zakken wordt niet gegund en de directie krijgt opdracht om onderhandelingen te starten via een BAFO.

 

3.3. Gunnen levering van 3 huisvuilophaalwagens.

 

Het leveren van 3 huisvuilophaalwagens inclusief een onderhouds- en herstellingscontract wordt gegund aan MOL CY NV, met een chassis van Scania P340 low entry en met een bovenbouw Pusher 4000.

 

3.4. Gunnen levering van 14 GFT-ophaalwagens.

 

Het leveren van 8 GFT-huisvuilwagens op CNG inclusief onderhouds- en herstellingscontract wordt gegund aan Terberg Matec Belgium, met een Scania chassis P340 en een bovenbouw van Olympus.

 

Het leveren van 6 GFT-huisvuilwagens op diesel inclusief onderhouds- en herstellingscontract wordt gegund aan GDR Diependaele, met een MAN chassis TGS 360 en een bovenbouw Pusher 4000 van MOL CY.

 

3.5. Goedkeuren bestek ondergrondse containers.

 

Dit punt wordt verdaagd naar de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 19 december 2016.

 

3.6. Ter beschikking stellen afvaleilandjes.

 

Het aangepaste reglement voor het ter beschikking stellen van afvaleilandjes, wordt gekeurd.

 

4. Afvalverwerking.

4.1. Gunnen verwerven en verwerken van houtafval.

 

De opdracht tot het verwerven en verwerken van het op de ILvA-recyclageparken ingezamelde hout in de periode van 1 januari tot 31 december 2017 wordt gegund aan van Gansewinkel nv.

 

4.2. Gunnen verwerven en verwerken van tuinafval.

 

De opdracht tot verwerven en verwerken van tuinafval ingezameld op de ILvA-recyclageparken in de periode 1 januari tot 31 december 2017 wordt gegund aan :

- van Gansewinkel nv

- De Bree Solutions nv, voor het perceel 10 (Kluisbergen).

 

4.3. Deponie Vlierzele : goedkeuren bestek leveren actieve kool voor de waterzuiveringsin­stallatie.

 

Het bestek voor het ter beschikking stellen middels een huurovereenkomst van actieve kool in mo­biele filters op de waterzuiveringsinstallatie te Vlierzele voor de periode van 1 april 2017 tot 31 maart 2020, eventueel verlengbaar met 1 jaar, wordt goedgekeurd.

 

5. Personeel.