home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 10 januari 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;

dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevrn. M. Duwyn, L. Goosens, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;

B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.

 

Verontschuldigd : -

 

--------------------

 

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2016/15 dd. 15 november 2016.

De notulen van de vergadering 2016/15 dd. 15 november 2016 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.
 

2. ILvA als vereniging.

2.1. Samenwerking kringloopwinkels.

De administratie wordt opdracht gegeven een raming te maken van de kosten en opbrengsten voor de verschillende mogelijkheden van de textielinzameling in het ILvA-werkingsgebied en dit agendapunt te hernemen tijdens het volgende Directiecomité dd. 21 februari 2017.

 

3. Afvalinzameling.

3.1. Gunning opdracht levering gele zakken na BAFO.

De opdracht tot levering van restfractiezakken voor de gemeenten van het ILvA-werkingsgebied in de periode 2017-2019 wordt gegund aan Powerpack nv, op basis van het door deze firma gedane Best And Final Offer.

3.2 Gunning opdracht levering PMD-zakken na BAFO.

De opdracht tot levering van PMD-zakken voor de gemeenten van het ILvA-werkingsgebied in de periode 2017-2019 wordt gegund aan Powerpack nv, op basis van het door deze firma gedane Best And Final Offer.

3.3. Goedkeuren bestek levering GFT- en restfractiecontainers 2017-2019.

Het bestek voor het leveren van GFT- en restafvalcontainers, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd, samen met de raming en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open offertevraag met Europese bekendmaking te doorlopen.

 

3.4. Uniforme GFT-stickers : goedkeuring invoering.

De invoering van een uniforme GFT-sticker, zonder gemeente-opschrift, wordt principieel goedgekeurd en deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur.


4. Afvalverwerking.

4.1 Gunning aanleg bos deponie Voorde.

De opdracht tot aanleggen van een bos op de deponie Voorde wordt gegund aan ODM nv, op basis van het door deze firma gedane Best and Final Offer.

 

5. Personeel.