home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 14 maart 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;

mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhr. G. Verdoodt, leden;

B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.

 

Verontschuldigd : dhrn. B. Blommaert, D. Janssens.

 

--------------------

 

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/02 dd. 21 februari 2017.

 

De notulen van de vergadering 2017/02 dd. 21 februari 2017 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.

 

2. ILvA als vereniging.

2.1. Voorstelling nieuw organogram.

 

Het Directiecomité neemt kennis van het nieuw uitgewerkte organogram, het zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

 

2.2. Aanpassen vergaderkalender.

 

De aanpassingen van de vergaderkalender worden goedgekeurd.

 

2.3. Kinderopvangproject : stand van zaken.

 

Het Directiecomité wordt geïnformeerd dat de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

 

De stabiliteitsstudie, het EPB- en het ventilatieverslag zijn in aanvraag en uitvoering.

 

3. Financiën.

3.1. Forecast financiële resultaten dienstjaar 2016.

 

De vergadering neemt kennis van de eerste forecast van de financiële resultaten dienstjaar 2016 en besluit deze, na visering door de commissarissen, aan de eerstvolgende Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te leggen.

 

4. Afvalverwerking.

4.1. Aanleggen bos te Voorde.

 

Dit punt wordt van de agenda geschrapt en zal behandeld worden op een volgend Directiecomité.

 

5. Personeel.