home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Raad van Bestuur 16 mei 2017

Aanwezig :
A-aandeelhouders :
- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr. Caroline De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, Kristof Devos, Paul Stockman, Geert Verdoodt, Ignace Verhaegen.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn.
- voor de gemeente Haaltert : mevrn. Astrid De Winne, Lisa Houtman.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruykensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : niet vertegenwoordigd.
- voor de gemeente Lede : dhr. Erik Vandormael.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Immegeers-Schreyen Christianne, dhr. Jan Martens.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevrn. Leen Goossens, Claudine Placke.
B-aandeelhouders :
- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, mevrn. Vera De Merlier, Hilde De Sutter.
Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Filip Michiels, Bart Ottoy, Lander Van Leuven.
Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : mevrn. Sarah De Backer, Sandra De Roeck, Grysolle Cathy, Triest Rita, Van Keymolen Phaedra.
----------------------------
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen van de Raad van Bestuur 17/01 dd. 28 maart 2017.
Het verslag van de vergadering 17/01 dd. 28 maart 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Bijeenroepen Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 27 juni 2017 en vastleggen agenda.
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op dinsdag 27 juni 2017 te 19 uur.
2.2. Goedkeuren ontwerp jaarverslag werkingsjaar 2016.
Het jaarverslag over het werkingsjaar 2016, zoals het eerder aan de leden is overgemaakt en ter zitting is aangepast, wordt goedgekeurd en voor verder gevolg aan de deelnemende besturen en aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring over te maken.
2.3. Organogram wijziging : nieuwe functie inzameling.
De betrekking van teamcoach ploegbazen in te stellen met volgende omschrijving en deze open te verklaren.
2.4. Aanstellen en vervangen bestuurder.
In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 april 2017 van Erpe-Mere
* Gina De Brouwer, voorlopig als bestuurder te benoemen;
* het ontslag te acteren van Gina De Brouwer als lid van de Algemene Vergadering;
* de aanstelling te acteren van Frederika Baeyens als lid van de Algemene Vergadering.
2.5. Vraag cbs Oosterzele voor het organiseren van de huis-aan-huis inzameling in de Volkershouw 44 en 50 te Westrem (Wetteren).
De vraag van het cbs Oosterzele wordt positief beantwoord en de 2 adressen Volkershouw 44 en 50, vanuit ILvA te bedienen.
Afvalinzameling.
3.1. Onderzoek en ondersteuning vanuit ILvA naar het efficiënt opsplitsen van de stromen gemeentevuil en gemeentelijk bedrijfsafval.
De administratie wordt opdracht gegeven om de ondersteuning aan de gemeenten, kaderend in de streefdoelen van het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2015-2020, verder uit te werken zodat de opsplitsing en de selectieve inzameling van gemeentevuil en gemeentelijk bedrijfsafval wordt geoptimaliseerd, met een ecologisch en economisch voordeel tot gevolg.
Gunning opdracht tot levering GFT- en restfractiecontainers 2017-2019.
De opdracht tot levering van kunststof afvalcontainers wordt gegund aan Eurobins Belgium bvba.
4. Personeel.