home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 14 november 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris.
Verontschuldigd : mevrn. A. De Winne, I. Depessemier, adj. Directeur.
--------------------
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/08 dd. 3 oktober 2017.
De notulen van de vergadering 2017/08 dd. 3 oktober 2017 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Decreet Lokaal Bestuur - stand van zaken.
De administratie wordt opdracht gegeven betreffende het ontwerpdecreet lokaal bestuur een brief op te stellen naar het kabinet van de bevoegde minister om de ter zitting besproken punten voor te leggen.
2.2. Toekomstplannen IT-landschap binnen ILvA.
Er wordt een bestek opgemaakt voor de Raad van Bestuur dd. 19 december 2017 om de noden tussen de operationele software en het databeheer in te vullen.
2.3. ELVA - uitbreiding CNG-tankstation.
het huidig tankstation wordt voorzien van een extra compressor en een 2de vul-unit;
gesprekken worden opgestart met Gabriëls om te onderzoeken wat mogelijk is in ons werkingsgebied om één van hun tankstations uit te breiden met een ELVA-CNG pomp.
2.4. Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter.
- postkaartjes en stickers zijn bezorgd aan onze gemeentebesturen zodat de inwoners er gebruik kunnen van maken;
- de leden van het Directiecomité worden uitgenodigd om deel te nemen aan de inleefdag.
2.5. Stelplaats vrachtwagens : materiaalkeuze herstelling dak.
advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten;
in het andere geval te kiezen voor de PVC-folie Rhenofol CV 1,2 mm met een levensduur van 15 jaar zodat de werken asap kunnen aanvangen.
3. Afvalverwerking.
3.1. GFT-composteringsinstallatie : stand van zaken.
Op 17 oktober 2017 werd officieel gestart met de hot commissioning en reden de eerste ILvA-voertuigen de installatie binnen. In week 49 verwachten we de eerste compost.
4. Personeel.