home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 9 januari 2018

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. L. Goossens, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. Directeur.
Verontschuldigd : mevrn. A. De Winne, M. Duwyn.
--------------------
1. Notulen.

1.1. Aanpassen en goedkeuring notulen Directiecomité 2017/09 dd. 14 november 2017.
De notulen van de vergadering 2017/09 dd. 14 november 2017 worden na aanpassingen goedge­keurd.

2. ILvA als vereniging.
2.1. Uittreding provincie - waardering aandelen.
De administratie wordt opdracht gegeven een duidelijk omschreven financieel en juridisch advies in te winnen over de uittreding van de provincie uit ILvA, de uittredingsmodaliteiten en de waardebepaling van de aandelen, en dit advies voor te leggen aan het Directiecomité dd. 6 maart 2018.
2.2. Actieplan 2018.
  • de onderhandelingen voor de bezetting van de parken met de syndicale delegatie worden opgestart;
  • in de kalender 2018-2019, worden geen inhaalrondes gepland bij GFT-inzameling na een feestdag en bij de glasinzameling tijdens de zomer in de week van 11 juli en 15 augustus 2018.
2.3. Ontwikkeling site.
De vernieuwing van het tweede deel van het dak uit te stellen en eerst een interne studie te laten uitvoeren, om de nuttige en noodzakelijke oppervlakte, voor onze eigen activiteiten, in kaart te brengen.

3. Afvalinzameling.
3.1. Invoeren gebruik boordcomputers voor de inzamelrondes.
  • de aangepaste bestelling van 55 boordcomputers met een tablet hardware versie wordt bekrachtigd;
  • de nieuwe GFT-voertuigen als test met deze boordcomputers uit te rusten.