home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Raad van Bestuur 20 maart 2018

Aanwezig :
A-aandeelhouders :
- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, mevr. Caroline De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, mevr. Cathy Grysolle, dhrn. Paul Stockman, Geert Verdoodt, Ignace Verhaegen.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevr. Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn.
- voor de gemeente Haaltert : niet vertegenwoordigd.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Lode Dekimpe.
- voor de gemeente Lede : dhrn. Erik Vandormael, Peter Venneman.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol, mevr. Rita Triest.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Wouter Vande Winkel, Freddy Van Eeckhout, mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen, dhr. Jan Martens.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevrn. Ann De Smet, Claudine Placke.
B-aandeelhouders :
- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, mevrn. Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Phaedra Van Keymolen.
Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Filip Michiels, Lander Van Leuven.
Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : mevrn. Marleen Buydens, Sandra De Roeck, Astrid De Winne, Leen Steenhoudt.
----------------------------
Agenda
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen van de Raad van Bestuur 17/04 dd. 19 december 2017.
Het verslag van de vergadering 17/04 dd. 19 december 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanstellen en vervangen bestuurder.
In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. 26 februari 2018 van Zottegem
* Ann De Smet, voorlopig als bestuurder en lid van het Directiecomité te benoemen;
* het ontslag te acteren van Ann De Smet als lid van de Algemene Vergadering;
* de aanstelling te acteren van Paul Lievens als lid van de Algemene Vergadering.
2.2. Goedkeuren voorstel statutenwijziging.
Deze statutenwijziging wordt goedgekeurd en voor verder gevolg aan de deel­nemende besturen en aan de Buitengewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Bijeenroepen Buitengewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op maandag 25 juni 2018.
2.4. Uittreding provincie - waardering aandelen.
Verder te onderhandelen met de provincie in die mate dat hun methode moet rekening houden met de huidige situatie en de toekomstige te verwachten resultaten, zoals elke waardering van een aandeel rekening houdt met het heden en de toekomst.
3. Financiën.
3.1. Vastleggen provisies.

De provisies worden goedgekeurd en in de balans en resultatenrekening opgenomen.
3.2. Financiële resultaten dienstjaar 2017.
- de balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2017 worden goedgekeurd;
de afrekening met de gemeenten voor de huis-aan-huis ophaling, voor de exploitatie van de recyclageparken, voor de verwerking van het gemeentelijk afval en voor de diftar-inkomsten
voor het boekjaar 2017 worden goedgekeurd.
4. Afvalinzameling.
4.1. Goedkeuren aangepast bestek voor de aankoop van persen na advies OVAM in het kader van subsidiëring.
het aangepaste bestek voor de aankoop van persen en de bijhorende aangepaste raming van € 527.000 excl. BTW, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd;
de administratie wordt opdracht gegeven dit dossier aan OVAM ter goedkeuring en subsidiëring over te maken, waarna tot het doorlopen van de procedure van open offerteaanvraag kan worden overgegaan.