home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Jobs AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Jobs

 Mechanieker
 

ILvA zoekt een mechanieker voor spoedige indiensttreding.

Taakomschrijving :

- uitvoering van de instructies van de verantwoordelijke van de Centrale Werkplaats op de werkvloer;

- onderhoud en herstelling van voertuigen en machines gebruikt door de dienst Inzameling;

- instrueren van gebruikers van dienstvoertuigen over het juiste gebruik van deze voertuigen;

- controle van onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door derden;

- bijwonen van scholingen gegeven door leveranciers van materieel;

- besturen van dienstvoertuigen;

- informeren over uit te voeren of uitgevoerde werken aan materieel;

- allerhande laswerk;

- uitvoeren van andere dan zuiver mechanische herstellingen aan gebouwen en materieel;

Voor deze betrekking wordt volgend profiel weerhouden :

- houder van een diploma van het technisch hoger secundair onderwijs richting (vrachtwa­gen)mechanica;

- bij voorkeur beschikken over het getuigschrift specialisatiejaar hydraulica;

- minstens houder van een rijbewijs B, bij voorkeur C of CE, of bereid zijn dit te behalen binnen zes maanden na aanstelling:

- beschikken over een grondige kennis van vrachtwagentechniek en voertuigelektriciteit;

- laswerk aankunnen;

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

- een gunstig medisch getuigschrift en een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voor­leggen;

- flexibel betreffende wisselende uur- en werkschema’s;

- ervaring is geen vereiste, maar geldt als pluspunt.

 

ILvA biedt een bruto-maandwedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van € 2.318,05 tot € 3.199,87, een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen.

Indien u deel wil uitmaken van een dynamisch team, dan stelt u zich vóór 24 maart 2017 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de voorzitter van ILvA, de heer Maarten Blommaert, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem hetzij via e-mail : marleen.casteur@ilva.be, samen met een kopie van uw diploma.

Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op vrijdagavond 31 maart 2017. Het tweede gedeelte is een praktische test en het derde gedeelte is een mondelinge gesprek.

Meer informatie kan bekomen worden bij Marleen Casteur, diensthoofd Personeel, op het nummer 053/85.85.75.>> Downloadbestand

<< Terug