home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Nieuws AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

 ILvA haalt kleine huisvuilzakken uit de rekken
 
15/01/2016
Uit een kwaliteitsonderzoek van Test-Aankoop blijkt dat er problemen zijn met de onderzochte gele huisvuilzakken van 45 liter (klein formaat), die 3% van de totale hoeveelheid zakken uitmaakt. ILvA neemt hieromtrent maatregelen.

Uit de resultaten van het onderzoek zijn twee belangrijke vaststellingen aan het licht gekomen. Vooreerst blijkt de kwaliteit van de zakken niet altijd te voldoen aan de Europees opgelegde normen. Hoewel er over de kleine zakken nooit klachten zijn geuit door de gebruikers, blijken de zakken bij de laboratoriumvaltest niet aan die normen te voldoen. Daarnaast is er een probleem met het volume van de zakken. De zakken die besteld zijn als 45 literzakken, blijken in realiteit slechts 30 liter te kunnen bevatten. Slechts door het onderzoek van Test-Aankoop is ILvA hiervan op de hoogte gebracht.

ILvA tilt zwaar aan deze situatie, ook al gebruikt slechts 3% van de ILvA-gezinnen de kleine huisvuilzakken. ILvA wil zich bij de gebruikers van de kleine zakken excuseren voor dit ongemak. Het is uiteraard onaanvaardbaar dat inwoners slechts 30 liter ter beschikking krijgen waar 45 liter staat opgegeven. Daarom worden onmiddellijk de volgende maatregelen genomen:
• ILvA neemt de volledige voorraad kleine zakken uit de winkelrekken terug.
• Inwoners die dat wensen, kunnen op korte termijn de kleine zakken inleveren aan 1,20 euro per zak. ILvA zal de inwoners zo spoedig als mogelijk informeren waar en wanneer het terugbrengen van de zakken kan starten.
• Inwoners die verkiezen hun kleine zakken niet in te leveren kunnen die zakken in elk geval blijven gebruiken.
• In de toekomst zal ILvA de zakken bij levering aan grondige controles door externe labo’s onderwerpen en slechts verspreiden als ze voldoen aan de opgelegde normen.
• ILvA wil ook in de toekomst zakken met een reële inhoud van 30 liter aanbieden. Dit formaat blijkt voor kleinere huishoudens met weinig afval veel handiger dan de grote zakken van 60 liter. De nieuwe zakken van 30 liter zullen in omloop gebracht worden met een aangepaste prijs van 1 euro per stuk. Vanaf 22 februari 2016 zullen ze in de winkelrekken liggen, nadat uit onderzoek gebleken is dat zij aan alle normen voldoen.
• Anderzijds is de producent gevraagd naar een verantwoording voor het leveren van zakken met een foutieve inhoud, die bovendien niet altijd aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen. ILvA heeft de producent daaromtrent reeds in gebreke gesteld en overweegt verdere juridische stappen.

We zullen er in de toekomst alles aan doen dergelijke problemen te vermijden of actief op te sporen.

Belangrijk is ook nog dat de gewone ILvA-huisvuilzak van 60 liter eveneens is getest door een erkend laboratorium en dat zowel het volume als de valtest hier geen problemen opleverden.


<< Terug