home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Nieuws AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

 Nieuwe tarieven containerparken
 
10/10/2005
Evaluatie.

Tijdens de vergadering van 6 oktober jl. van de Raad van Besuur van ILvA, uitgebreid met delegaties van alle Colleges van Burgemeester en Schepenen is gebleken dat
- het containerpark nog steeds wordt gebruikt, zij het voorlopig beduidend minder dan vroeger;
- het betalingssysteem, beperkt tot proton en munten, niet altijd even klantvriendelijk is;
- er vanuit de bevolking vragen zijn omtrent de werking van de weegbruggen;
- de kredietknop al eens kwaad bloed zet;
- heel wat gezinnen snel de bovenste schijf van 1.000 kg bereiken en dus een hoge vergoeding dienen te betalen.

Door de keuze voor proton en munten is getracht de veiligheid op de containerparken niet al te zeer in het gedrang te brengen, zo bleek verder, terwijl het vastgestelde gewicht niet altijd correct is door de verkeerde positie van bezoekers op de weegbruggen. Tot slot zijn, vooral in de aanvangsfase een aantal technische mankementen vastgesteld, die inmiddels zijn verholpen.

Aanpassingen.

Op basis van deze evaluatie zijn een aantal beslissingen genomen die deze ongemakken van de baan moeten helpen :

- de uitgaande zuilen zullen worden voorzien van bancontact. Tot zolang bancontact niet beschikbaar is zal het gebruik van de kredietknop tot geen bijkomende kosten leiden voor het niet-betalen van bedragen van meer dan € 125;

- het registratiesysteem wordt voorlopig gekoppeld aan de identiteitskaart zodat geen ticketlezer meer noodzakelijk is en problemen ermee worden uitgesloten. Beide aanpassingen vragen een investering van € 19.000 per containerpark;

- hulpmiddelen moeten er voor zorgen alle voertuigen correct op de weegbrug staan, terwijl op infoborden zal worden meegedeeld dat de nauwkeurigheid van elke weegbrug tot 2 kg beperkt is;

- de tariefschijven worden opgetrokken zodat voor de eerste 2000 kilogram de vergoeding € 0,05 bedraagt, tot 5000 kilogram € 0,10, en boven de 5000 kilogram € 0,20. De gratis schijf van 100 kg blijft ongewijzigd.
Bovendien zullen deze schijven retroactief aangepast worden zodat heel wat bezoekers een positief saldo zullen verwerven, dat zij bij een volgend bezoek aan het containerpark kunnen gebruiken.

Deze aanpassingen zullen zo snel als mogelijk aan de diverse gemeenteraden worden voorgelegd zodat zij kunnen worden toegepast.

Verwacht wordt dat deze aanpassingen op 1 januari 2006 alle zullen zijn gerealiseerd.


Downloadbestand : Evaluatie Diftarsysteem containerparken

<< Terug