home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Voorstelling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Over ILvA

Naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking is de Intercommunale Land van Aalst sinds 31 oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het dienstverlenende samenwerkingsverband blijft voortbestaan onder de naam SOLVA. Het neemt de activiteiten op het vlak van streekontwikkeling en ruimtelijke ordening voor haar rekening.

De afvaltak van de vroegere Intercommunale is ondergebracht in ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu.

ILvA heeft drie opdrachten:

  • afvalpreventie
  • afvalinzameling (zowel aan huis als via de recyclageparken)
  • afvalverwerking

ILvA werkt samen met de gemeenten om de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval op de beste manier aan te pakken. Ongeveer 325.000 inwoners of 145.000 gezinnen maken van de diensten gebruik.

GFT, restfractie, grof huisvuil, papier, glas, PMD en snoeihout worden selectief opgehaald aan huis. Inwoners van ILvA kunnen met hun afvalstoffen ook terecht op 15 recyclageparken verspreid over het werkingsgebied.

Alle ingezamelde fracties worden naar recyclage- of verwerkingsbedrijven gevoerd waar de verwerking op de meest economische en ecologische manier gebeurt.